“เชียงราย”อากาศแย่ในรอบ10ปีชาวแม่สายจะไม่ทนเรียกร้องแก้ไขปัญหาระยะยาว”

“เชียงราย”อากาศแย่ในรอบ10ปีชาวแม่สายจะไม่ทนเรียกร้องแก้ไขปัญหาระยะยาว”

เมือวันที่27มีนาคม2566ที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้มีเครือข่ายภาคเอกชนและประชาชนอำเภอแม่สายโดยมีนาย เศวตยนต์ ศรีสมุทร รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย นาย รชต ไชยวรรณ และนาย ตระสัก ศรีธิพรรณ์และประชาชนอำเภอแม่สายได้ยืนหนังสื่อข้อเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันข้ามแดนต่อนาย

ณรงค์พล คิดอ่าน นายอำเภอแม่สาย เพื่อให้แก้ไขปัญหาทั้งในระยะสันและระยะยาวคือเจรจาหารือกับประเทศเพื่อนบ้านผลักดันให้เป็นวาระของอาเซียนและระดับรัฐบาลที่จะต้องมีการเจรจาเพราะเกี่ยวข้องกับเรื่องระหว่างประเทศโดยเฉพาะมีการทำการเกษตรข้าวโพดและลดการเผานอกจากนี้ควรมีการควบคุมเรื่องการนำเข้าผลผลิตมาจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเสรีโดยทางรัฐบาลต้องเข้ามาควบคุมกำกับดูแลด้วยและทางอำเภอแม่สายได้เกิดฝุ่นละอองPM2.5ในช่วงนี้ถือว่าหนักที่สุดในรอบ10ปีนับตั้งแต่

ปี2554เป็นต้นมาทำให้ชาวแม่สายไม่อาจจะทนอยู่ได้อีกต่อไปเพราะถ้าปล่อยเอาไว้ไม่ทำอะไรปัญหาก็จะเกิดขึ้นทุกปีและอาจจะหนักยิ่งขึ้นไปอีกจึงคาดหวังให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความสำคัญต่อเรื่องนี้ด้วยผู้สื่อข่าวรายงานต่ออีกว่าหลังจากยืนหนังสื่อต่อทางนายอำเภอแม่สายแล้วต่อมาทางด้านนาย พุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาด่วนให้กับพี่น้องประชาชนในครั้งนี้ต่อไป

 

สันติ วงศ์สุนันท์/ผู้สื่อข่าวเชียงราย