มูลนิธิออทิสติกไทย จัดงาน “วันรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลก” ประจำปี 2566

มูลนิธิออทิสติกไทย จัดงาน “วันรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลก” ประจำปี 2566


วันที่ 2 เมษายน 2566 ณ มูลนิธิออทิสติกไทย แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กทม. “นายชูศักดิ์ จันทยานนท์” ประธานมูลนิธิออทิสติกส์ไทย และนายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย)กล่าวรายงานการดำเนินงานของมูลนิธิฯ และสมาคมฯ โดยได้รับเกียรติจาก “นายอนุกูล ปิ่นแก้ว” ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

พร้อมทั้งอ่านสาสน์ ” วันรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลก” ประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 หรือ “16th World Autism Awareness Day 2023” ซึ่งเป็นการร่วมกิจกรรมพร้อมกับเครือข่ายออทิสติกทั่วโลก ภายในงานมีการแสดงศักยภาพของบุคคลอทิสติก และบูธนิทรรศการผลงานชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกไทยทั่วประเทศ กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง “สถานการณ์และทิศทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติก”

ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ / นายแพทย์กฤช สี่ทองอิน ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ / นายประพาฬพงษ์ มากนวล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม / นายแพทย์จุมภฏ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ที่จะส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลออทิสติก ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในสังคมไทยสืบไป

ในการนี้ ” นายชูศักดิ์ จันทยานนท์” ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย และนายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) กล่าวขอบพระคุณหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคมรวมถึงผู้ปกครอง และน้องๆ ลูกๆเด็กพิเศษ ที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริม และร่วมกันดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ โดยไม่ย่อท้อ ไม่เหน็ดเหนื่อย แม้จะมีอุปสรรคบ้าง แต่ก็ร่วมกันฝ่าฟันเพื่อนำองค์กรสู่ระดับสากล และพัฒนาคุณภาพชีวิตของน้องๆลูกๆ (เด็กพิเศษ) ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีศักยภาพ ความเท่าเทียมทางสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี ต่อไป ขอบคุณครับ