อธิบดีกรมการจัดหางาน ให้สัมภาษณ์ รายการเปิดฟ้า ช่วง “คนละไม้คนละมือ”

อธิบดีกรมการจัดหางาน ให้สัมภาษณ์ รายการเปิดฟ้า ช่วง “คนละไม้คนละมือ”

วันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน ให้สัมภาษณ์ รายการเปิดฟ้า ช่วง “คนละไม้คนละมือ” ตอนที่ 3 ในประเด็น “มาตรา 33 และมาตรา 35 และการติดตามงานด้านการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ” ณ ห้องประชุมตรีเทพ 1 ชั้น 12 กรมการจัดหางาน

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวออกอากาศทาง ททบ. 5 ในวันที่ 17 เมษายน 2566 เวลา 14.00 – 14.30 น.