สำนักงานอัยการสูงสุด จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) เนื่องในโอกาสครบรอบ 130 ปี การสถาปนาองค์กรอัยการ

สำนักงานอัยการสูงสุด จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) เนื่องในโอกาสครบรอบ 130 ปี การสถาปนาองค์กรอัยการ

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 ท่านนารี ตัณฑเสถียร อัยการสูงสุด เป็นประธานเปิดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) เนื่องในโอกาสครบรอบ 130 ปี การสถาปนาองค์กรอัยการ (1 เมษายน 2566) โดยสำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมกับ สมาคมภริยาอัยการ และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 13 โดยท่านพรชัย ชลวาณิชกุล ประธานโครงการบริจาคโลหิต สำนักงานอัยการสูงสุด ท่านศศนันท์ เจตน์เจริญรักษ์ นายกสมาคมภริยาอัยการ และคณะข้าราชการอัยการระดับสูงพร้อมด้วยคณะดารา-ศิลปิน นางงามเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง อีกทั้งมีหน่วยงานภายนอกร่วมสนับสนุนกำลังพลบริจาคโลหิต อาทิ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร และกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1


โครงการบริจาคโลหิต สำนักงานอัยการสูงสุดมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาวิกฤตเลือดในคลังไม่เพียงพอ และช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความต้องการเลือด โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ อาคารสมาคมภริยาอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร และวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องจัดเลี้ยง ชั้น 1 สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ในโอกาสครบรอบ 130 ปี การสถาปนาองค์กรอัยการ ยังจัดนิทรรศการเผยแพร่ประวัติความเป็นมาขององค์กรอัยการ พร้อมจัดแสดงกฎหมายตราสามดวง และหอเกียรติประวัติอัยการไทย ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 4 เมษายน 2566 รวมถึงกิจกรรมพิเศษถ่ายภาพที่ระลึกผู้ที่เข้าร่วมงานเฉพาะวันที่ 31 มีนาคม 2566 เท่านั้น ณ บริเวณหน้าห้องประชุม 120 ปี สำนักงานอัยการสูงสุด ชั้น 1 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

 

ข้อมูลข่าว:สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม