โรงพยาบาลราชวิถี​ เน้นให้ความรู้การช่วยเหลือการช่วยชีวิต​ นอกโรงพยาบาลขั้นพื้นฐานภาคประชาชน

โรงพยาบาลราชวิถี​ เน้นให้ความรู้การช่วยเหลือการช่วยชีวิต​ นอกโรงพยาบาลขั้นพื้นฐานภาคประชาชน

แพทย์หญิงสุมิตษิ์ตรา ปิยะณัตดิ์พูล รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องช่วยกระตุกไฟฟ้าหัวใจ (AED)” โดยมีแพทย์หญิงนัชชา เรืองเกียรติกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมิราเคิล ออฟไลฟ์ เครือข่ายโรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงณธิดา สุเมธโชติเมธา นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ แพทย์หญิงรุจาพร โคตรนรินทร์ นายแพทย์ชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์กู้ชีพนเรนทร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย โดยมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เป็นเครือข่ายที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของ รพ.มิราเคิล ออฟไลฟ์ เครือข่าย รพ.ราชวิถี ด้วย


📌ธีรวัฒน์​ ณรงค์ฤทธิ์
ทีมข่าวเฉพาะกิจรายงาน