สวนนงนุชพัทยา เป็นจุดหมายกลุ่มคาราวาน Porsche Club Vietnam Asean Caravan Tour 2023 มุ่งหน้าเยี่ยมชม 1 ใน 10 สวนที่สวยที่สุดในโลก

สวนนงนุชพัทยา เป็นจุดหมายกลุ่มคาราวาน Porsche Club Vietnam Asean Caravan Tour 2023 มุ่งหน้าเยี่ยมชม 1 ใน 10 สวนที่สวยที่สุดในโลก

วันนี้ เวลา 13.30 น. นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา ให้การตอนรับกลุ่มคาราวาน Porsche Club Vietnam มุ่งหน้าจากประเทศเวียดนาม สู่ประเทศไทย โดยการเดินทางข้าม 4 ประเทศใน 10 วัน ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2023 ระยะทางรวม 3400 Km มีผู้เข้าร่วม จำนวน 15 คัน ซึ่งในวันนี้ กลุ่มคาราวาน Porsche Club Vietnam ได้มุ่งหน้าจากกรุงเทพฯ มาเที่ยวชมสวนนงนุชพัทยา พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน หลังจากนั้นได้นั่งรถชมสวนสวยที่ติด 1ใน10 สวนที่สวยที่สุดในโลกและแหล่งเรียนรู้เพื่อเด็กและเยาวชน ของทางสวนนงนุชพัทยา แวะทานบุฟเฟ่ต์ผลไม้ ก่อนเดินทางกลับ

สำหรับ Porsche Club Vietnam (PCVN) ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2019 ได้รวบรวมเจ้าของรถยนต์ปอร์เช่ จำนวนมาก ที่มีความรักใน รถยนต์ปอร์เช่ แบบเดียวกัน นอกเหนือจากกิจกรรมปกติเช่น Mini trip, Road trip, Anniversary across ทั่วประเทศของเวียดนามแล้ว การจัดทริปเข้ามาประเทศเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องจัดขึ้น Porsche Club Vietnam Asean Caravan Tour จัดขึ้นเพื่อสัมผัสประสบการณ์เกือบ 3,900 กม. ผ่าน 4 ประเทศในอาเซียน ภูมิภาคเช่น เวียดนาม กัมพูชา ลาว ไทย บนรถปอร์เช่ เชื่อมต่อสมาชิกของสมาชิก Porsche Club Vietnam กับผู้อื่น สมาชิกปอร์เช่คลับ สัมผัสวัฒนธรรมของ 4 ประเทศในภูมิภาค โรดทริปครั้งนี้ อีกด้วย