โรงพยาบาลพญาไท 3 จัดอบรมการปฐมพยาบาล CPR ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน แก่ข้าราชการตำรวจนครบาล 9 …………

โรงพยาบาลพญาไท 3 จัดอบรมการปฐมพยาบาล CPR ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน แก่ข้าราชการตำรวจนครบาล 9 …………

…..เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 นพ.อภิชัย โตวณะบุตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการแพทย์ โรงพยาบาลพญาไท 3 คุณณัฐชานันท์ นิธิโชติวรภัทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด พว.ดวงพร แหล่งหล้า BLS instructor พร้อมทีมแพทย์ พยาลวิชาชีพ ร่วม จัดอบรมการปฐมพยาบาล CPR การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน แก่ข้าราชการตำรวจนครบาล 9 ทั้งชั้นประทวน และสัญญาบัตร กว่า 10 สถานีตำรวจ

โดยการนำของ พ.ต.อ.อชิรวิทย์ ทองจันดี รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 9 นำตำรวจกว่า 30 นายเข้าฝึกอบรม การช่วยชีวิต และการใช้เครื่อง AED การปั๊มหัวใจ การช่วยเหลือการสำลักอุดกั้นทางเดินหายใจ ตลอดการปฐมพยาบาลต่างๆ เพื่อนำไปต่อยอดสอนแนะนำให้เพื่อนๆในสถานีมีความรู้เข้าใจอย่างถูกวิธี นำไปช่วยเหลือประชาชนที่หมดสติได้อย่างปลอดภัย…ตามนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ