“เชียงราย”โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าพื้นที่ทำกินทางการเกษตรอำเภอแม่จัน”

“เชียงราย”โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าพื้นที่ทำกินทางการเกษตรอำเภอแม่จัน”

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมานาย ดุสิต วิยาภรณ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1ภาคเหนือเชียงใหม่ได้ให้เกียตรมาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตรระยะที่2(คขก.2)บ้านหนองอ้อหมู่11ตำบลป่าซางอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายโดยมีนาย ประสงค์ น้อยหมอ ผู้จัดการการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่จัน นาย วรายุทธ ค่อมบุญ นายอำเภอแม่จัน พันตำรวจโท เอกรินทร์ ปันญานะ รองผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรแม่จันและเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและหน่วยงานราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนได้เข้าร่วมภายในงานในครั้งนี้สืบเนื่องการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีนโยบายให้เกษตรกรทุกพื้นที่ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับทำกินทางเกษตรทั่วประเทศดังนั้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA)จึงได้ทำโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตรระยะที่2(คขก.2)โดยได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายการขยายเขตไฟฟ้าทางการเกษตรและได้ให้หน่วยงานส่วนท้องถิ่นสำรวจพื้นที่หมู่บ้านที่ประสบปัญหาดังกล่าวจัดส่งข้อมูลให้การ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการสำรวจขยายเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลป่าซางอำเภอแม่จันได้ตรวจสอบพบว่าบ้านหนองอ้อหมู่11ตำบลป่าซางยังมีไฟฟ้าให้เกษตรไม่ครบทุกพื้นที่และเข้าหลักเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้จัดส่งข้อมูลและจัดเข้าโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตรและประชาชนจำนวน34ครัวเรือนต่อไป

 

สันติ วงศ์สุนันท์/ผู้สื่อข่าวเชียงราย