191 จิตอาสา ร่วมกับ กับโรงพยาบาลพญาไท 3 จัดอบรมการปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

191 จิตอาสา ร่วมกับ กับโรงพยาบาลพญาไท 3 จัดอบรมการปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

…..เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 พล.ต.ต.ภานพ วรธนัชชากุล ผบก.สปพ.เป็นประธานเปิดกิจกรรมกำลังพล จิตอาสา บก.สปพ. ฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR เพื่อช่วยเหลือประชาชนเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 โดยในงานมี พ.ต.อ.พิทักษ์ สุทธิกุล รอง ผบก.สปพ. นพ.สรพล โล่ห์สิริวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไท 3 ให้การต้อนรับกำลังพล สปพ. นพ.อภิชัย โตวณะบุตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการแพทย์ คุณดวงพร แหล่งหล้า พยาบาลวิชาชีพ และวิทยากร จากโรงพยาบาลพญาไท 3 ตลอดจนข้าราชตำรวจในสังกัด กว่า 59 นายเข้าร่วมฝึกอบรม


……พล.ต.ต.ภานพ กล่าวว่า กองบังคับการสายตรวจและปฎิบัติการพิเศษ มีภารกิจในการปฎิบัติงานป้องกัน และปราบปราม และรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย เข้าระงับยับยั้ง อาชญากรรม ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และมีความใกล้ชิดกับประชาชน
ดังนั้น การฝึกอมรมการปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน จึงมีความสำคัญ และจำเป็นอย่างมาก เพราะข้าราชการตำรวจในสังกัดที่ออกไปปฎิบัติหน้าที่มีโอกาสประสพเหตุบ่อยครั้ง หากสามารถให้การช่วยเหลือในเบื้องต้น ก่อนส่งต่อผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บไปยังสถานพยาบาลได้ทันท่วงที จะลดการสูญเสียชีวิตของผู้ ป่วยได้อย่างมาก…….