สวนนงนุชพัทยา สืบสานวัฒนธรรมไทย หล่อเทียนพรรษา 9 วัด 9 ต้น ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันเข้าพรรษา

สวนนงนุชพัทยา สืบสานวัฒนธรรมไทย หล่อเทียนพรรษา 9 วัด 9 ต้น ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันเข้าพรรษา

ที่ สวนลอยฟ้า สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรีนำโดยนายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา , นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงานพิธีหล่อเทียนพรรษา ณสวนนงนุชพัทยาโดยจัดขึ้นทุกปี และเปิดให้นักท่องเที่ยวร่วมหล่อเทียนพรรษา 9 วัด 9 ต้น สืบสานประเพณีไทย ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2566 เพื่อนำไปถวายวัดในช่วงเข้าพรรษาโดยมีพระครูเกษมกิตติโสภณ (อาจารย์จ่อย) เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษา

นายกัมพล เผยว่า กิจกรรม “หล่อเทียนพรรษา 9 วัด 9 ต้น” ในครั้งนี้ สวนนงนุชพัทยา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการหล่อเทียนพรรษา ซึ่งเป็นประเพณีที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่มีมาแต่โบราณ เพื่อร่วมสืบสานและรักษาประเพณีอันดีงามของพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ อีกทั้งสวนนงนุชพัทยายังเป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องของการศึกษาวัฒนธรรม และศาสนา สำหรับเด็กและเยาวชน บุคคลทั่วไปร่วมถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ

โดยภายในงาน ได้เปิดให้นักท่องเที่ยว ร่วมหล่อเทียนพรรษา ก่อนจะนำเทียนไปถวายให้แก่ 9 วัด ได้แก่ วัดญาณสังวรารามวิหาร,วัดสัตหีบ,วัดสามัคคีบรรพต,วัดนาจอมเทียน ,วัดอัมพาราม,วัดบางเสร่คงคาราม,วัดเขาคันธมาทน์,วัดหนองจับเต่า และวัดทรัพย์นาบุญญาราม เพื่อเป็นกุศลทานต่อไป