ฉะเชิงเทรา-อบจ.ฉะเชิงเทรา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา-อบจ.ฉะเชิงเทรา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 1 พร้อมด้วยผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีเปิด  ณ ห้องประชุมบางแก้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

มีผู้สูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าร่วมโครงการ จำนวน 250 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2567 เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิในการเข้าถึงบริการของรัฐ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ป้องกันการหลอกลวงจากภัยออนไลน์ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต การรวมกลุ่มองค์กรผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็ง

 

ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตเห็นคุณค่าของตนเองมีขวัญกำลังใจที่ดี ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการสังคม การส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้ผู้สูงอายุมีความเข้มแข็งและสร้างรายได้เลี้ยงดูตนเอง โดยศึกษาดูงานจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดระยอง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *