คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา ร่วมกับมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ และสโมสรโรตารีสาทร ภาค 3350 บริจาคเครื่องมือบริการทางการแพทย์ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา ร่วมกับมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ และสโมสรโรตารีสาทร ภาค 3350 บริจาคเครื่องมือบริการทางการแพทย์ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

 

ในวันนี้ (14 พฤษภาคม 2567 ) เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ทำเนียบองคมนตรี พระราชอุทยานสราญรมย์ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา พร้อมด้วยนายวิทยา ผิวผ่อง ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม และสืบสานแนวพระราชดำริ /กรรมาธิการวิสามัญ /

นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ ประธานมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ และนางณัฐฏ์นันท์ญา อัศวณิชย์ชากร กรรมการบริหาร สโมสรโรตารีสาทร ภาค 3350 สนับสนุนเครื่องมือบริการทางการแพทย์ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โดยมีศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เป็นผู้รับมอบ

 

นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ ประธานมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ กล่าวว่า สำหรับเครื่องผลิตออกซิเจนทางการแพทย์ที่ได้นำมามอบในครั้งนี้ ทางมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ได้รับบริจาคจาก นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มพลังงานบริสุทธิ์ โดยเครื่องผลิตออกซิเจน มีขนาด 5 ลิตร จำนวน 200 เครื่อง มูลค่า 5,580,000 บาท เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริการทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ทั้ง 21 แห่ง ทั่วประเทศ ตามเจตนารมณ์ของมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ ที่มุ่งมั่น สนับสนุน ด้านสาธารณสุขของประเทศ

 

สำหรับสโมสรโรตารีสาทร ภาค 3350 ได้บริจาคตู้อบเด็กให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เด่นชัย จังหวัดแพร่ และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย รวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *