สุโขทัย-วิทยาลัยการอาชีพป่าซางเปิดโอกาสสร้างคน สร้างอาชีพระยะสั้น เติมความรู้ให้ฟรีมีงานทำ

สุโขทัย-วิทยาลัยการอาชีพป่าซางเปิดโอกาสสร้างคน สร้างอาชีพระยะสั้น เติมความรู้ให้ฟรีมีงานทำ

นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง จังหวัดลำพูน จัดเตรียมโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ เรียน 1 ปี มีวิชาชีพติดตัวสร้างงาน สร้างรายได้ มีงานทำ เปิดรับสมัครรุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 20 คน พักฟรี เรียนฟรี อาหารฟรี ให้โอกาส ให้แหล่งเรียนรู้ ปูทางสู่อาชีพ 5 เดือนแรกเรียนอาชีพ 10 ฐาน 3 เดือนเรียนอาชีพที่สนใจ 4 เดือนฝึกงานในสถานประกอบการจริง

ก่อนจบทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จบแล้วรับสัมฤทธิบัตรเป็นคู่มือประกอบอาชีพ มีงานทำทันที เปิดรับสมัครผู้เรียนเพศชาย อายุ 18-35 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา เรียน 1 ปี มีงานทำทันที ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 0643502370 (ครูวรพร) หรือช่องทางออนไลน์ตามเพจ