มูลนิธิ มิราเคิลฯ ร่วมสวนนงนุชพัทยา ส่งมอบต้นพระศรีมหาโพธิ์ ให้กระทรวงวัฒนธรรม 99 ต้น นำถวายวัด ปลูกเป็นพุทธบูชา

มูลนิธิ มิราเคิลฯ ร่วมสวนนงนุชพัทยา ส่งมอบต้นพระศรีมหาโพธิ์ ให้กระทรวงวัฒนธรรม 99 ต้น นำถวายวัด ปลูกเป็นพุทธบูชา

เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 66 ดร.มนัส โนนุช ประธานมูลนิธิ มิราเคิล ออฟไลฟ์ ฯ พร้อมด้วย นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา ได้นำต้นพระศรีมหาโพธิ์ จากประเทศอินเดีย ในโครงการ “หนึ่งใจ..ให้ธรรมะ” ปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ เป็นพุทธบูชาทุกวัดทั่วแผ่นดิน จำนวน 99 ต้น มอบให้ พระสังฆาธิการ หัวหน้าส่วนราชการ กระทรวงวัฒนธรรม พุทธบริษัท และศิลปินดารา เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา


ตามที่มูลนิธิ มิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ร่วมกับ สวนนงนุชพัทยา และองค์กรภาคีเครือข่ายขอประทานพระอนุญาตถวายเสนอโครงการ “หนึ่งใจ..ให้ธรรมะ” ถวายต้นพระศรีมหาโพธิ์ 999 ต้น ปลูกเป็นพุทธบูชา ทุกวัดทั่วแผ่นดิน ซึ่งสวนนงนุชพัทยา ได้ทำการขยายพันธุ์ จากต้นพระศรีมหาโพธิ์ ณ สถานที่ตรัสรู้ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ พุทธคยา ประเทศอินเดีย เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ อีกทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนโครงการ “หนึ่งใจ..ให้ธรรมะ” ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทั่วประเทศไทย อีกด้วย


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645