ปทุมธานี สท.ทน.รังสิตตีรวนไม่ผ่านโครงการพัฒนา13ชุมชน กรรมการชุมชนแย้งให้คิดถึงความเดือดร้อนปชช.ก่อน

ปทุมธานี สท.ทน.รังสิตตีรวนไม่ผ่านโครงการพัฒนา13ชุมชน กรรมการชุมชนแย้งให้คิดถึงความเดือดร้อนปชช.ก่อน

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลนครรังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ได้มีการประชุมสมาชิกสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่สอง ประจำปี 2566 เพื่อชี้แจงการโครงการพัฒนาชุมชน13 โครงการซึ่งมี ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต พร้อมด้วยทีมงานผู้บริหารและหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องและประชาชนผู้มีส่วนร่วมตามชุมชนต่างๆได้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภาเทศบาลในการตั้งกระทู้สอบถามต่อฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ในระหว่างประชุมได้มีการนำหัวหน้าส่วนทุกฝ่ายอธิบายถึงขั้นตอนและความโปร่งใสของโครงการให้กับสมาชิกเทศบาลได้รับทราบถึงความถูกต้อง ซึ่งมีนายเยี่ยม เทพธัญญะ ทำหน้าที่ประธานสภาเทศบาล ทน.รังสิต เปิดประชุม

ซึ่งมีสมาชิกสภา ทน.รังสิต เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 24 คน โดยในที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลได้มีการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปของโครงการดังกล่าว โดยมีมติ 10 ต่อ 12 ไม่ผ่านงบประมาณ โดยให้เหตุผลว่าเอกสารที่ใช้พิจารณาไม่เพียงพอ เช่นขาดแบบก่อสร้างและราคาประเมิน ในการก่อสร้าง ซึ่งที่จริงขบวนการดังกล่าวจะอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการหลังจากมีญัตติผ่านงบแล้วถึงจะนำเข้าสู่ขบวนการดังกล่าว สร้างความผิดหวังให้กับตัวแทนชุมชนและประชาชนที่เข้าฟังเป็นอย่างมาก ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต ได้ชี้แจงว่าในส่วนของโครงการที่จะต้องดำเนินการต่อสภาในที่ประชุมเพื่อขออนุมัตินั่น ในคณะผู้บริหารชุดเก่าได้เคยมีการเสนอและได้ผ่านการพิจารณามาแล้วจากสมาชิก จึงขออนุญาตนำเอกสารมาให้สมาชิกได้ดูเพื่อเทียบเคียงจะเห็นว่าเอกสารโครงการเก่าของญัตติเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

ซึ่งในวาระการประชุมนั้นระเบียบของวาระที่ 6ญัตติของการอนุมัติจ่ายเงินสะสมจำนวน 13 โครงการของสำนักงานช่าง จะเห็นว่าจะมีค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ญัตติก่อสร้างมีโครงการปรับปรุงฝาบ่อพักซอยรังสิต-ปทุมธานี 17 ระยะช่วงที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท โดยมีการปรับปรุงฝาบ่อพักขนาด 0.8 x 0.8 เมตร ของเทศบาลนครรังสิตตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและซอยรังสิต-นครนายก 26 กับซอยรังสิต-นครนายก 67การเสนอโครงการของฝ่ายบริหารก็เป็นการปรับปรุงฝาบ่อพัก ซึ่งเหมือนกับโครงการที่เสนอภายในวันนี้ทุกอย่าง เพื่อให้สมาชิกได้ใช้เทียบเคียง ในการพิจารณา เพราะเคยผ่านการอนุมัติจากสมาชิกผู้ทรงเกียรติมาแล้วเหมือนกันในคณะผู้บริหารเก่า ทั้งที่ลักษณะเหมือนกันและปริมาณใกล้เคียงกันแต่กลับไม่ได้รับการอนุมัติ ด้าน นางพิมพ์ชนก พ่อชมพู กรรมการชุมชน โกลเด้นคอนโดทาวน์2 กล่าวว่า

วันนี้ได้เข้ามาร่วมฟังพร้อมกับประชาชนพบว่า จากการที่สมาชิกเทศบาลส่วนใหญ่โหวตเสียงไม่ผ่านงบประมาณการ ซ่อมแซม สาธารณูปโภค ภายในชุมชน ตนเองรู้สึกเสียใจเพราะผลงานของผู้บริหารชุดนี้เขาก็มี เพราะเราก็เห็นกันอยู่ว่ามันเกิดความเสียหายหลายแห่งส่งผล ใครเกิดปัญหาการสัญจรไปมารวมถึงเดือดร้อนแม้กระทั่งโรงเรียนต่างๆที่ต้องใช้เส้นทางในการสัญจรไปมาก็อยากให้งบผ่าน การที่ สมาชิกเทศบาลไม่ให้ผ่านงบ ครั้งนี้เหตุผลน่าจะชัดเจนกว่านี่ในการไม่ให้ผ่าน ภาพมันก็มีให้เห็นว่ามันเดือดร้อนจริงๆ ถนนหนทาง มัน ไม่ดี จริงๆ ก็ น่าจะ เอาเรื่อง ความเดือดร้อน ประชาชนไปพิจารณาก่อนที่จะ มาตัดสินใจ ที่ผ่านมาก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งแม้แต่แม่บ้านไปซื้อของตลาดก็ตกร่องฝาท่อได้รับบาดเจ็บและรถเสียหายส่งผลให้การจราจรติดขัดภายในเขตเพราะการขับรถจะต้องระวังโดยการขับช้าและต้องหลบหลีกไม่ให้รถเกิดความเสียหาย

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน