ทุบสถิติใหม่งานโปงลาง!! เกินเป้าคนทะลักเข้างานกาชาดเงินสะพัดกว่า 54 ล้านบาท

ผู้ว่ากาฬสินธุ์ เปิดเผยตัวเลขสุดปัง ทุบสถิติยอดรายได้จากการจำหน่ายสินค้า และจำนวนคนเข้าเที่ยวงานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาด ประจำปี 2566 ในห้วง 10 วัน 10 คืน ระหว่างวันที่ 17-26 กุมภาพันธ์ โดยมีรายได้มากกว่า 54 ล้านบาท มากกว่าปี 2565 กว่า 34 ล้านบาท ขณะที่ยอดคนเข้าชมงาน กว่า 341,811 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ถึง 222,079 คน


วันที่ 28 กุมภาพันธุ์ 2566 นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามที่ จ.กาฬสินธุ์ ได้ร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบการ พ่อค้า ประชาชน จัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2566 เพื่อเผยแพร่ ฟื้นฟู อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด โดยเฉพาะการแสดงดนตรีโปงลางให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมแพรวาและสินค้า OTOP รวมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น สร้างรายได้สู่ชุมชน

ทั้งนี้งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-26 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งเป็นการจัดงานครั้งแรกที่ศูนย์ราชการ จ.กาฬสินธุ์ โดยได้ย้ายสถานที่จัดงานจากบริเวณสนามหน้าศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ (หลังเก่า) ในตัวเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อลดความแออัดด้านสถานที่และการจราจร ซึ่งปรากฏว่าได้รับการตอบรับจากประชาชน นักท่องเที่ยว เป็นอย่างดี เกินความคาดหมาย ทั้งในส่วนของรายได้ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้า และจำนวนคนที่เดินทางมาร่วมงานทั้งภาคกลางวันและภาคกลางคืน ตลอด 10 วัน 10 คืน ของการจัดงาน


นายศุภศิษย์กล่าวอีกว่า จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงการจัดงาน พบว่ามีสถิติตัวเลขที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ทั้งในส่วนของการจำหน่ายสินค้าทุกประเภท โดยเฉพาะผ้าไหมแพรวา ผ้าไทยประเภทผืนผ้าประยุกต์และแปรรูป ตลอดจนสินค้าโอทอป เครื่องแต่งกาย ยอดจำหน่ายวันล่ะกว่า 1 ล้านบาท สมุนไพรสิ่ง ของเครื่องใช้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ ของที่ระลึก ของกิน ของใช้ หรือแม้แต่ผลไม้ ลูกชิ้น อาหารจากรถเข็น พบว่ามีรายได้วันละ 3,000-5,000 บาททีเดียว ทั้งนี้ หากนับรวมรายการจำหน่ายสินค้าภายในศาลาวิจิตรแพรวา และบูธขายสินค้าของดีทั้ง 18 อำเภอ รวมทั้งบูธของผู้ประกอบการภายในงาน จะเห็นว่ายอดจำหน่ายเกินเป้าทุกรายการ


“อย่างไรก็ตาม จากการเก็บตัวเลขรายการจำหน่ายสินค้า และจำนวนผู้มาเที่ยวงาน ตลอด 10 วัน 10 คืน ยอดจำหน่ายสินค้าภายในงานจำนวน 54,345,440 บาท ขณะที่ปี 2565 จำนวน 19,750,804 บาท เพิ่มขึ้นจากเดิม 34,594,636 บาท จำนวนคนเที่ยวงาน ปี 2565 จำนวน 119,732 คน ขณะที่ในปี 2566 จำนวน 341,811 คน เพิ่มขึ้นจากเดิม 222,079 คน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคน จำนวน 1,368 บาท จะเห็นได้ว่า การจัดงานมหกรรมโปงลาง และงานกาชาดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2566 ประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย ถือเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่หลังจากเปิดบ้าน เปิดเมืองจัดงาน

ซึ่งหมายถึงทุกภาคส่วนมีความพร้อมเพรียง ในการร่วมด้วยช่วยกันจัดงาน และเป็นไปตามหลักการทำงาน ที่ได้วางเป็นแนวทางไว้ เพื่อนำ จ.กาฬสินธุ์ สู่ 3 ร่ำรวย คือร่ำรวยความสุข ร่ำรวยวัฒนธรรม ร่ำรวยน้ำใจ และ 3 ใจ คือเข้าใจ ไว้ใจกันและร่วมใจกันพัฒนากาฬสินธุ์ เพื่อนำพาประชาชนมีความอยู่ดีกินดีและมีความสุข” นายศุภศิษย์กล่าวในที่สุด