กระบี่-รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ ติดตามความคืบหน้าและรับฟังข้อมูลการถ่ายโอนภารกิจสถานีขนส่งทางน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีสะพานท่าเทียบเรือเกาะพีพี

กระบี่-รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ ติดตามความคืบหน้าและรับฟังข้อมูลการถ่ายโอนภารกิจสถานีขนส่งทางน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีสะพานท่าเทียบเรือเกาะพีพี

วันนี้ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดกระบี่เพื่อติดตามความคืบหน้าและประชุมหารือรับฟังข้อมูลการถ่ายโอนภารกิจสถานีขนส่งทางน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีสะพานท่าเทียบเรือเกาะพีพี ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

โดยนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ให้การต้อนรับและได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีธนารักษ์จังหวัดกระบี่ เจ้าท่าภูมิภาค สาขากระบี่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ มาร่วมให้ข้อมูล ข้อกฏหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และได้ร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหา อุปสรรค แนวทางในการดำเนินการ และวิธีปฏิบัติ


นายภาสกร บุญญลักษม์ กล่าวว่า หลังจากได้รับได้รับฟังข้อมูลจากทุกฝ่ายแล้วจังหวัดกระบี่ยืนยันที่จะให้คงสถานะของสะพานท่าเทียบเรือเกาะพีพี เป็นสะพานท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ ตามวัตถุประสงค์เดิมในการของบประมาณก่อสร้างครั้งแรก แล้วดำเนินการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมในการดำเนินการเชิงพานิชย์ ซึ่งจากการพิจารณาจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาใช้บริการสะพานดังกล่าวก่อนสถานการณ์โควิด-19 มีมากถึง 1 ล้าน 9 แสนคนต่อปี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น คิดเป็นมูลค่าเงินรายได้จำนวนมากที่จะเข้าภาครัฐ สำหรับบริหารจัดการได้อย่างเพียงพอ

ในการพัฒนาและปรับปรุงสะพานท่าเทียบเรือ ให้มีความสวยงามและมีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว โดยไม่กระทบกับประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากสามารถทำเงื่อนไขยกเว้นการเก็บค่าใช้บริการสำหรับประชาชนในพื้นที่ได้ นอกจากนี้การคงสถานะสะพานท่าเทียบเรือเชิงพานิชย์ตามวัตถุประสงค์เดิม ทางคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถเดินหน้าต่อได้ทันที เพื่อให้สะพานดังกล่าวได้รับการถ่ายโอนและมีสภาพพร้อมใช้งานเป็นหน้าตาให้กับเกาะพีพี แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก

นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าการลงพื้นที่มาวันนี้เพื่อรับฟังข้อมูลจากทางผู้ว่าฯและผู้เกี่ยวทุกฝ่าย ซึ่งได้ข้อสรุปที่ดีและได้รับรู้ปัญหาจริงๆและจะได้นำข้อสรุปไปหารือแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาลงลึกรายละเอียดระดับจังหวัดในแง่การปฏิบัติแนวทางวิธีดำเนินการเพื่อนำไปสู่คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อไป….

กระบี่///ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน