ไดอานา การ์เด้นรีสอร์ท พัทยา อัญเชิญอัฐิและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร

ไดอานา การ์เด้นรีสอร์ท พัทยา ร่วมกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 57 เมืองพัทยา และสาขา 192 วัดโพธิสัมพันธ์ จัดพิธีอัญเชิญอัฐิและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายเป็นอาจาริยบูชา แด่เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม และพิธีถวายมุทิตาสักการะท่านเจ้าคุณพระวชิรวรคุณ (พระอาจารย์เสริมพรธมฺมวโร) โดยมีคณะลูกศิษย์ฯ ร่วมงานจำนวนมาก

วันนี้ (28 ก.พ66) ที่ศูนย์ประชุมจักรเทพพิมาน โรงแรมไดอานา การ์เด้นรีสอร์ท พัทยา ถนนพัทยาเหนือ ท่านเจ้าคุณพระวชิรวรคุณ (พระอาจารย์เสริมพร ธมฺมวโร) เจ้าอาวาสวัดศรีรัตนธรรมมาราม เจ้าคณะตำบลจังหวัดสมุทรปราการ (ธ) เป็นประธานในพิธี พิธีอัญเชิญอัฐิและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน อุทิศถวาย เป็นอาจาริยบูชาแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)และพิธีถวายมุทิตาสักการะท่านเจ้าคุณพระวชิรวรคุณ (พระอาจารย์เสริมพร ธมฺมวโร)


โดยสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 57 เมืองพัทยา และสาขา 192 วัดโพธิสัมพันธ์ มีกตัญญูกตเวทีต่อ เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร (พระอาจารย์หลวงพ่อ วิริยังค์ สิรินฺธโร))ผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ ซึ่งมรณภาพลงเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 มีพิธีพระราชทานเพลิงศพไปแล้วเมื่อ วันที่ 19 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมานั้น ทาง ไดอานา ฯ จึงร่วมกับสถาบันจิตานุภาพ ทั้ง 2 สาขาดังกล่าว จัดให้มีพิธีฯ ขึ้นในวันนี้


โดยสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 57 เมืองพัทยา ได้เปิดการเรียนการสอนครั้งแรกที่สถานฝึกอาชีพของเมืองพัทยา ในขณะนั้นมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม เป็นนายก ต่อมานางนกยูง พิทักษ์พิทยาพล ได้เป็นสะพานบุญให้ นายชัยเชษฐ พงษ์ตระกูล และนางโสภิญ เทพจักร พบกับนางจำเนียร ธนารักษ์ และได้ยื่นเจตนารมณ์ที่จะบริจาคที่ดินหนึ่งไร่ ให้สถาบัน ฯ ใช้เป็นสถานที่อบรมสอนสมาธิ เป็นเวลา 10 ปี โดยไม่คิดมูลค่า


เมื่อพระอาจารย์หลวงพ่อ เห็นชอบ และให้ดำเนินการก่อสร้างสถาบันฯ นางโสภิญ เทพจักร์ และคณะศิษยานุศิษย์จึงได้ทำการก่อสร้างอาคารชั้นเดียวขึ้นที่ถนนสุขุมวิท มูลค่าประมาณ 8,000,000 บาท และได้เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 มีนายพิพัฒน์ ศิริกุลพัฒนผล เป็นผู้ดูแล เมื่อเปิดสมาธิภาคภาษาไทยแล้ว พระอาจารย์หลวงพ่อมีความประสงค์จะเผยแผ่วิชาสมาธิภาคภาษาอังกฤษ


โดยอาศัยหลักสูตรจากประเทศแคนาดา ที่เปิดสอนอยู่ ซึ่งจะเริ่มเปิดเรียนตั้งแต่เดือน กันยายน 2556 จนถึง กุมภาพันธ์ และพาไปปฏิบัติภาคสนามที่ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีอาจารย์ชาวต่างประเทศอาสาสมัครมาช่วยสอน ซึ่งเปิดสอนครั้งแรกในปี 2558 และต่อมาพระอาจารย์หลวงพ่อได้เมตตาเปิดโคจรสาสมาธิ สมาธิเพื่อนักท่องเที่ยว โดยใช้หลักสูตร 3 ชั่วโมง 1,3,5 วันตามแต่วันเวลาที่นักท่องเที่ยวจะมี ใช้สถานที่โรงแรมไดอานา การ์เด้นทร์รีสอท พัทยาเหนือ เป็นสถานที่เรียน


สรุปผลงานการอบรมตลอดระยะที่ผ่านมา (บางส่วน) นักศึกษาครูสมาธิภาคภาษาไทย 519 คน รวม 13 รุ่น สมาธิภาคอังกฤษ 49 คน รวม 4 รุ่น โคจรสาสมาธิ(สมาธิเพื่อนักท่องเที่ยว) 126 คน เป็นชาวต่างชาติกว่า 38 ประเทศ ยุวสาสมาธิ 3,529 คน เริ่มปี 2557 ชินสาสมาธิ 600 คน เริ่มปี 2557 สัคคสาสมาธิ 5,028 คน เรือนจำพิเศษเมืองพัทยา ยุทธสาสมาธิ 876 คน ร.ร.สิงห์สมุทร อุตมสาสมาธิ 191 คน รวม 2 รุ่น สมาธิชั้นสูง 147 คน 1 รุ่น ญาณสาสมาธิ 140 คน 1 รุ่น อาจารย์ภาคภาษาไทย 45 คน อาจารย์ภาคภาษาอังกฤษ 15 คน รวม 4 รุ่น ฯลฯ
สถาบันฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสืบทอดความตั้งใจของพระอาจารย์หลวงพ่อ ในอันที่เผยแผ่วิชาสมาธิ ให้แก่คนไทย คนต่างชาติ และมวลมนุษยชาติสืบต่อไป