ลำปาง-มทบ.32 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ปกป้องเฝ้าดู เพื่อชุมชนปลอดไฟป่าและหมอกควัน

ลำปาง-มทบ.32 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ปกป้องเฝ้าดู เพื่อชุมชนปลอดไฟป่าและหมอกควัน

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.30 น. พลตรี พรชัย นพรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 มอบหมายให้จิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 และ จิตอาสาพระราชทานกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาและชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 32 ชุดหมอเดินเท้าโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ร่วมกับ อสม.บ้านโทกหัวช้าง และคณะครู – นักเรียนโรงเรียนบ้านโทกหัวช้าง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง ลงพื้นที่เพื่อทำการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ลดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

โดยจัดกิจกรรมหน้าเสาธง ชี้ให้เห็นถึงผลกระทบจากการเกิดไฟป่า ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ระบบทางเดินหายใจ และระบบเศรษฐกิจ พร้อมแจกหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ให้กับเยาวชน ต่อจากนั้นได้เดินเท้าเข้าบ้าน พบปะกับพี่น้องประชาชนบริเวณโดยรอบโรงเรียนและในชุมชน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขให้เกิดเป็นรูปธรรม ซึ่งชุมชนดังกล่าวเป็น 1 ใน 36 ชุมชนรอบดอยพระบาท ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาไฟป่าหมอกควัน ต้นเหตุของฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและระบบเศรษฐกิจมาโดยตลอด การดำเนินการได้รับความร่วมมือจากพี่น้องในชุมชนเป็นอย่างดี พร้อมจะเป็นแบบอย่างในการงดเผาป่า จะช่วยเหลือดูแลปกป้อง เฝ้าระวังมิให้เกิดไฟป่า อีกทั้งจะคอยเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน เพื่อให้มีอากาศสดใส ไร้หมอกควัน มีสุขภาพที่ดีของตนเองและพี่น้องชาวลำปางต่อไป

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน