เพชรบูรณ์-มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์-มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์


เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายสุเทพ เบียร์ดี นายอำเภอวังโป่ง ผู้แทนประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทานในมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ไปมอบให้ผู้ประสบอัคคีภัย ที่ บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 11 ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ ชมรมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดเพชรบูรณ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ปลัดอำเภอวังโป่ง หัวหน้าส่วนราชการอำเภอวังโป่ง นายก อบต.ท้ายดง จิตอาสาพระราชทาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อส. ชรบ. เข้าร่วมพิธี


นางสาวฉัตรนภา เมืองแป้นนายก อบต.ท้ายดง กล่าวรายงาน ตามที่ได้เกิดอัคคีภัย เมื่อวันที่ 13 ก.พ.2566 เวลาประมาณ 00.10 น. ทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลัง โดยมี จ่าสิบเอกบุญชอบ ถาวรศักดิ์ บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 11 ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นเจ้าของบ้าน เมื่อได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดงได้นำรถบรรทุกน้ำ รถดับเพลิง ของ อบต.ท้ายดงและแจ้งประสานเทศบาลตำบลท้ายดง เข้าระงับเหตุและเพลิงสงบลง เวลาประมาณ 01.30 น.


การช่วยเหลือเบื้องต้น องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดงได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด และสำรวจประมาณการบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย พิจารณาให้ความช่วยเหลือค่าซ่อมแซมบ้าน เป็นเงิน 49,500 บาท ตามระเบียบของทางราชการ และช่วยเหลือเพิ่มเติม 5,000 บาท
ในโอกาสนี้ ส่วนราชการประจำจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มอบเงิน ถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอัคคีภัย