“ จักริน ” “ ศักดิ์ชัย ” เยี่ยมชมหม้อแปลงลดค่าไฟ ลดคาร์บอน ตอบโจทย์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่และผู้ประกอบการภาคเหนือ

“ จักริน ” “ ศักดิ์ชัย ” เยี่ยมชมหม้อแปลงลดค่าไฟ ลดคาร์บอน ตอบโจทย์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่และผู้ประกอบการภาคเหนือ

บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด ขอขอบคุณ นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, นายจักริน วังวิวัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่, คุณศิริพร ตันติพงษ์ ประธานกิตติมศักดิ์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่และ นายอาคม ศุภางค์เผ่า รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ที่ให้เกียรติเยี่ยมชมหม้อแปลงลดค่าไฟ ลดคาร์บอน บูธของบริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด หม้อแปลงบริหารระบบจัดการพลังงานสิ้นเปลือง ลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า 5-20% ลดมลพิษ ลดคาร์บอน และลดก๊าซเรือนกระจก สร้างความมั่นคงพลังงานอย่างยั่งยืน ให้โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร สถานประกอบการ สอดคล้อง พันธกิจ พพ. ส่งเสริม สนับสนุนการผลิต และการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน


นวัตกรรมหม้อแปลงลดค่าไฟ ลดคาร์บอน นอกจากจะช่วยประหยัดพลังงานลดค่าไฟ ลดคาร์บอน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้ว นวัตกรรมของคนไทยชิ้นนี้ ได้รับรางวัลเป็นเครื่องการันตีในคุณภาพมากมาย รางวัลของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รางวัลกระทรวงพลังงาน Energy Award, ตีพิมพ์วารสาร IEEE ที่ประเทศสิงคโปร์, รางวัลนวัตกรรมสินค้าสนับสนุนส่งเสริมสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA, สินค้า มอก. 384 และใบประกาศเกียรติคุณ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) TGO และรางวัล ASEAN Outstanding Engineering Achievement Project Award และ ASEAN Outstanding Engineering Contribution Award การันตี ทำคุณประโยชน์ในงานด้านวิศวกรรมในระดับประเทศ ASEAN Federation of Engineering Organization (AFEO) ที่ประเทศกัมพูชา


ประจักษ์ กิตติรัตนวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัดกล่าวว่าขอขอบคุณ การส่งเสริมสนับสนุน สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (จังหวัดเชียงใหม่) และสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม (โครงการ Energy Point) ที่ร่วมสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน ลดค่าไฟ ลดคาร์บอน ลดก๊าซเรือนกระจก ลดอุณหภูมิโลก ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสูงสุด ปัจจุบันค่าไฟแพงขึ้น ทางบริษัทฯ จึงได้คิดค้นนวัตกรรมที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านไฟฟ้า โดยผลิตหม้อแปลงการจัดการลดค่าไฟ ลดคาร์บอน ลดต้นทุนของประกอบการด้านไฟฟ้า 5-20% ซึ่งตอนนี้โลกของเราเกิดมลพิษ อุณหภูมิสูงขึ้น อาจเกิดโลกร้อน ฉะนั้นหม้อแปลงลดค่าไฟ ลดคาร์บอน ตอบโจทย์ โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร สถานประกอบการ ฯลฯ หม้อแปลงไฟฟ้า Low Carbon ลดคาร์บอนได้ถึง100 ล้านตัน/ปี

เหมือนปลูกป่าในเมือง 105,263,158 ไร่ ดูดซับคาร์บอน และวารสาร IEEE พร้อมตีพิมพ์เผยแพร่นวัตกรรมหม้อแปลง Low Carbon เพื่อตอบโจทย์ผู้ประกอบการที่จะพลิกโฉมประเทศสู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า เน้นการเติบโตที่สมดุล ยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น สร้างพลวัตใหม่ให้แก่เศรษฐกิจ และจะเป็นประโยชน์สำหรับภาคธุรกิจทุกขนาด บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงาน ” อุตสาหกรรมแฟร์ ครั้งที่ 22 ” งานแสดงสินค้า ครั้งยิ่งใหญ่ของภาคเหนือ ประจำปี 2023 ปีนี้พบกับ ความตื่นตากับเทคโนโลยีพลังงานสุดล้ำ ผลิตภัณฑ์ ลด ค่าไฟฟ้า และ คาร์บอน และนวัตกรรมดิจิทัลสุดไฮเทค ช้อปสินค้าอาหารจากบริษัทชั้นนำ และ สินค้าราคาโรงงานกว่า 300 บูธ เจอกันที่งาน ตั้งแต่วันที่ 24 ก.พ. – 5 มี.ค. 2566 ที่บูธ F51-F54 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

 

#88PACIFIC
ข้อมูลข่าว:สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม