กาฬสินธุ์พร้อมเปิดเมืองร่ำรวยวัฒนธรรมร่วมใจวิ่งใจเกินร้อยพิชิตภูสิงห์

จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ และอำเภอสหัสขันธ์ พร้อมภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยว นักวิ่ง คนรักสุขภาพ ร่วมกิจกรรมวิ่งใจเกินร้อยพิชิตภูสิงห์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ต่อเนื่องความร่ำรวยสุขภาพ ร่ำรวยวัฒนธรรม ร่ำรวยน้ำใจ กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนหลังเปิดเมืองเต็มรูปแบบ

ที่บริเวณลานบันไดสวรรค์ วัดพุทธาวาสภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.กาฬสินธุ์ กิจกรรมหลักส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว จ.กาฬสินธุ์ กิจกรรมย่อยวิ่งใจเกินร้อยพิชิตภูสิงห์ โดยมีนายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการ จ.กาฬสินธุ์ นางสาวแววตา นระทัด นายอำเภอสหัสขันธ์ นายสุรพล มิ่งชัย ท่องเที่ยวและกีฬา จ.กาฬสินธุ์ พ.ต.อ.ปรมินทร์ ปัดทุมแฝง ผกก.ฝ่ายอำนวยการตัวแทน ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ นายกฤช โชติการณ์ รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง


ทั้งนี้ ก่อนเริ่มแถลงข่าว ได้ชมการแสดง “รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย อำเภอสหัสขันธ์” ซึ่งเป็นทีมรำวงที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดรำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย จ.กาฬสินธุ์ จากการคัดเลือก 18 อำเภอ ก่อนที่จะจบรายการด้วยการรำวงคองก้า ซึ่งเป็นชุดการแสดงประจำของกลุ่มสตรีแม่บ้านเขตเทศบาลตำบลโนนบุรี ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ถนนไดโนโรด โดยนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผวจ.กาฬสินธุ์ นายสำเริง ม่วงสังข์ รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ และนายธนภัทร ณ ระนอง ปลัด จ.กาฬสินธุ์ ได้ร่วมกับนางรำซึ่งเป็นตัวแทนจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มสตรี แม่บ้าน ร่วมกันฟ้อนรำด้วยความสนุกสนาน


นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาจังหวัด ได้ชูนโยบาย 3 ร่ำรวยประกอบด้วยร่ำรวยวัฒนธรรม ร่ำรวยน้ำใจ และร่ำรวยสุขภาพ ภายใต้กรอบการทำงาน 3 ใจคือเข้าใจ ไว้ใจกันและร่วมใจกันพัฒนากาฬสินธุ์ เพื่อนำพาประชาชนมีความอยู่ดีกินดีและมีความสุข โดยในปี 2566 จ.กาฬสินธุ์ได้เริ่มเปิดบ้าน เปิดเมือง ต้อนรับความร่ำรวย ด้วย 3 ใจมาตั้งแต่การจัดงานมหกรรมผู้ไทนานาชาติ “โฮมรากเหง้าเผ่าผู้ไท” ที่อ.เขาวง ต่อเนื่องด้วยการจัดงานบุญคูณลานทุกอำเภอทั้ง 18 อำเภอ และต่อด้วยการจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาด จ.กาฬสินธุ์ ประจำปี 2566 ซึ่งผลตอบรับมีมากเกินความคาดหมาย ทั้งในส่วนของการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์โอทอปและจำนวนคนมาเที่ยวงาน


“หลังจากเสร็จสิ้นการจัดงานกาชาดฯ จ.กาฬสินธุ์ ดังกล่าว ยังจะมีการจัดงานประเพณีเทศกาลมาฆปูรณมีบูชา ทะเลธุงอีสาน ระหว่างวันที่ 3-12 มีนาคม 2566 ที่พระธาตุยาคู เมืองฟ้าแดดสงยาง อ.กมลาไสย ในขณะที่วันที่ 11-12 มีนาคม 2566 ก็ยังจะได้กิจกรรมวิ่งใจเกินร้อยพิชิตภูสิงห์ ที่บริเวณลานบันไดพุทธาวาสภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ต่อเนื่องความร่ำรวยสุขภาพ ร่ำรวยวัฒนธรรม ร่ำรวยน้ำใจ กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนหลังเปิดเมืองเต็มรูปแบบอีกครั้งหนึ่ง จึงขอเชิญชวนนักวิ่ง คนรักสุขภาพ ประชาชน นักท่องเที่ยว มาร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน” นายศุภศิษย์กล่าว


ด้านนางสาวแววตา นระทัด นายอำเภอสหัสขันธ์กล่าวว่า พื้นที่ อ.สหัสขันธ์ มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย เช่น สักการะพระพรหมภูมิปาโล ชมทัศนียภาพเชิงธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาบนเขาภูสิงห์ นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์สิรินธร วัดพุทธนิมิตภูค่าว สะพานเทพสุดา เป็นต้น สามารถเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวกับอำเภอใกล้เคียงรอบด้าน จึงมีความพร้อมด้านแหล่งอาหารและที่พัก รับรองมาร่วมกิจกรรมวิ่งใจเกินร้อยพิชิตภูสิงห์ได้รับความประทับใจ ทั้งนี้ สำหรับนะยะทางการวิ่งมี 2 คือ FUN RUN 4.2 กิโลเมตร และ Mini marathon 14.2 กิโลเมตร โยวันที่ 11 มี.ค. 66 ลงทะเบียนรับบัตรวิ่ง และเปิดกิจกรรมชิม ช็อป ใช้ วันที่ 12 มี.ค.66 กำหนดเข้าจุด Start วิ่งเวลา 05.00 น. ระหว่างเส้นทางวิ่ง มีจุดพยาบาล 9 จุด รับรองความปลอดภัยของนักวิ่งทุกคน


ขณะที่นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในการจัดกิจกรรมวิ่งใจเกินร้อยพิชิตภูสิงห์ในครั้งนี้ ได้ร่วมกับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน สินค้าโอทอป ผู้จำหน่ายอาหาร และผลิตภัณฑ์จากเครือข่ายโครงการโคกหนองนาโมเดล นำสินค้าภาคการเกษตรมาจัดนิทรรศการและจำหน่ายในงาน นอกจากนี้ยังจะมีกุ้งแม่น้ำ อาหารแปรรูปหลากหลายรายการ มาจัดจำหน่าย รองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชม ช็อป ใช้อย่างประทับใจอีกด้วย สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ตั้งเป้ามีเม็ดเงินสะพัดไม่น้อยกว่า 5 แสนบาท