ร้อยเอ็ด…ผู้ว่าฯร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้าง องค์พญาศรีสุทโธนาคราช ณ อ่างเก็บน้ำธวัชชัย

ร้อยเอ็ด…ผู้ว่าฯร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้าง องค์พญาศรีสุทโธนาคราช ณ อ่างเก็บน้ำธวัชชัย

วันนี้( 1 มีนาคม 2566) เวลา 14.00 น. ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำธวัชชัย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ดนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายพิชัยยา ตุระซอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด นางสาวนงนุช สีทาน้อย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดร้อยเอ็ด นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้าง พญาศรีสุทโธนาคราช ในการปั้นส่วนหางและลำตัวองค์พญานาค โดยในสัปดาห์นี้ได้ดำเนินการยกโครงสร้างเหล็กส่วนหัวเดิมออกเพื่อประกอบโครงสร้างเหล็กส่วนหัวใหม่ และดำเนินการเชื่อมต่อโครงสร้างเหล็กให้ครบถ้วน พร้อมกับทำการปั้นเกร็ดและลำตัวขององค์พญาศรีสุทโธนาคราช

นายทรงพล ใจก็ริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า ขณะนี้การก่อสร้างมีความก้าวหน้าของตามลำดับ ทั้งในด้านงานโครงสร้างเหล็กซึ่งดำเนินการไปแล้วกว่า 80 % ส่วนด้านงานปูนปั้นดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้วกว่า 50 % ซึ่งถือได้ว่ามีความคืบหน้าไปค่อนข้างมาก โดยจังหวัดร้อยเอ็ดได้รวมพลังความสามัคคี และระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นราชการ คณะสงฆ์ ภาคเอกชน ผู้มีจิตศรัทธา และพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อสร้างองค์พญานาคให้สำเร็จภายในปี 2566

โดยล่าสุดได้รับความเมตตาจากพระอนุสรณ์ ปภัสสโร หรือพระอาจารย์ต้อม วัดท่าแสบง อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด บริจาคเงินสมทบทุนในการก่อสร้างจำนวนเงิน 1,200,000 บาท นอกจากนี้ยังได้รับเมตตาจากพระครูวิมลบุญโกศล เจ้าอาวาสวัดวิมลนิวาส บ้านหนองแก ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด ซึ่งท่านมีประสงค์จะบริจาคเงินสมทบทุนในการก่อสร้างให้กับจังหวัดร้อยเอ็ดอีกจำนวน 1,200,000 บาท เนื่องในโอกาสทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ 61 ปี ในวันที่ 18 มีนาคม 2566 ที่ตะถึงนี้

ทั้งนี้การสร้างองค์พญาศรีสุทโธนาคราช เพื่อที่จะพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ดในการพักผ่อนหย่อนใจ และเป็นโครงการที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือ การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งในด้านการก่อสร้างองค์พญานาค การบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ โดยมุ่งหวังให้มีองค์พญาศรีสุทโธนาคราช เป็นสถานที่เชิงสัญลักษณ์ ที่แสดงออกถึงพลังศรัทธาและความเป็นศิริมงคลแก่ประชาชน ตลอดจนความรุ่งเรืองของจังหวัดร้อยเอ็ดในอนาคต ซึ่งองค์พญานาค จะมีความยาว 111 เมตร และมีสูงถึง 22 เมตร จังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้มีการติดตามการดำเนินงานก่อสร้างองค์พญานาค และก่อสร้างศาลา ตามรูปแบบที่สำนักงานโยธาธิการฯ ได้ดำเนินการออกแบบไว้ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส เกิดประโยชน์ต่อจังหวัดร้อยเอ็ดให้มากที่สุด สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดร้อยเอ็ด ต่อไป

 

โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด(ห)
087-864-4400