พังงา-เอาแล้ว!!ผู้ปกครองโวยอบายมุขแฝงในงานปล่อยเต่าปลูกฝังเด็กและเยาวชนเล่นการพนันที่ผิดต่อศีลธรรม คุณธรรมจริยธรมที่ดี

พังงา-เอาแล้ว!!ผู้ปกครองโวยอบายมุขแฝงในงานปล่อยเต่าปลูกฝังเด็กและเยาวชนเล่นการพนันที่ผิดต่อศีลธรรม คุณธรรมจริยธรมที่ดี

เมื่อวันที่ 1 มี.ค.66 ผู้สื่อข่าวจังหวัดพังงารายงานว่า มีประชาชนและผู้ปกครองที่พาบุตรหลานและเยาวชนไปเที่ยวงานประเพณีปล่อยเต่า ที่บริเวณชายหาดท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 1-10 มี.ค.66 ที่มีกิจกรรม ปล่อยเต่า การแสดงสินค้าต่างๆ อาหารคาวหวาน ข้าวของเครื่องใช้ กิจกรรมการแสดง นิทรรศการฯลฯ


รวมทั้งกิจกรรมแฝงประเภทที่เข้าข่ายเรื่องของอบายมุขการพนันเข้าไปเกี่ยวข้อง ที่ผู้จัดงานนำมาเปิดให้บริการประชาชน โดยเฉพาะเด็กๆและเยาวชนเข้าไปเล่น โดยไม่มีการควบคุมแต่อย่างใด ทำให้พ่อแม่ ผู้ปกครองที่นำบุตรหลานเดินเที่ยวชมงานสินค้าต่างๆ พากันเดือดร้อนไปตามๆกัน ต้องควักกระเป๋าเสียเงินให้ เนื่องจากทนรบเร้าไม่ไหว


อบายมุขเข้าข่ายการพนันมีหลากหลายอย่างอาทิเช่น การพนันบิงโก หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าเล่นโยต้องเสียเงินเล่นใครชนะได้สิ่งของเป็นรางวัล เปิดให้เด็กและเยาวชนเข้าไปเล่นกันจำนวนมาก
เข้าข่ายการพนันเสียเงินปาลูกโป่งด้วยดอกลูกศร โยนบอลใส่กระป๋อง ตักไข่ ยิงตุ๊กตา ปาดาว ฯลฯ ซึ่งแต่ละประเภทของอบายมุข มีรางวัลเป็นสิ่งล่อใจเช่นตุ๊กตา หมอน เครื่องใช้ต่างๆ ที่บางอย่างไม่มีคุณภาพเท่าทีาควร โดยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้อะไรเลย หรือหากได้ก็รวมๆแล้วไม่คุ้มกับที่เด็กๆและเยาวชนต้องเสียไป


ชาวบ้านและผู้ปกครองแจ้งว่าอบายมุขที่ผู้จัดงานนำมามอมเมาแม้จะได้รับการอนุญาตให้เล่นได้ก็จริง แต่จะเป็นเรื่องของการกระทำที่ผิดต่อศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรมที่ดีต่อสังคม
ที่สำคัญคือปล่อยให้เด็กๆและเยาวชนเข้าไปเล่นทั้งที่ยังใช้เงินของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ที่ต้องมาเสียเงินโดยใช่เหตุ เป็นการปลูกฝังได้เด็กและเยาวชนฝักใฝ่เรื่องอบายมุขการพนันที่เป็นบ่อเกิดของคดีต่างๆเช่นการลักขโมยทรัพย์สิน กรรโชกทรัพย์ และอาชญากรรมต่างๆตามมาหากได้


เสียงสท้อนจากประชาชนยังได้กล่าวถึงการปฎิบัติหน้าของหน่วยงานต่างๆที่ไม่สอดคล้องกันเช่นหน่วยงานวัฒนธรรม หน่วยงานด้านพระพุทธศาสนา หน่วยงานด้านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หน่วยงานด้านการศึกษา ที่ได้ดูแลเรื่องวัฒนธรรมประเพณี ศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม สุขอนามัย ความมั่นคงในชีวิต พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน ให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นทรัพยากรเป็นกำลังที่ดีของชาติ
แต่กลับมีบางหน่วยงานแต่มีบทบาทสำคัญของประชาชนในชาติกลับปล่อยให้มีเรื่องของเหตุแห่งปัญหาที่นำไปสู่อาชญากรรม นำความเดือดร้อนปัญหาสังคม ความมั่นคงต่อสถาบันครอบครัวครั้งแล้วครั้งเล่า


ชาวบ้านและประชาชนในจังหวัดพังงาขอวิงวอนให้ผู้มีอำนาจ ผู้ปฎิบัติหน้าที่ช่วยกันทำให้จังหวัดพังงาเป็น”เมืองแห่งความผาสุก” ตามที่พ่อเมืองพังงาได้ให้นิยามเอาไว้แล้วทุกฝ่ายช่วยกันปฎิบัติไปสู้เป้าหมายให้ได้
การจัดงานทุกชนิด ทุกกิจกรรม ขอให้ปลอดเรื่องอบายมุข การพนันจริงๆโดยเริ่มต้นที่หน่วยราชการกันก่อน แล้วชาวบ้านและประชาชนจึงจะศรัทธา


…………………..
ภาพ/ข่าว โกอู๋@นักข่าวอาวุโสจังหวัดพังงา รายงาน