กาฬสินธุ์อัญเชิญพระอุปคุตเข้าเมืองพร้อมเปิดงานมาฆปูรณมีบูชา

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ และชาวอำเภอกมลาไสย อัญเชิญพระอุปคุต จากคูเมืองฟ้าแดดสงยาง พร้อมขบวนแห่มาประดิษฐาน ณ บุษบก หน้าพระธาตุยาคู เพื่อปกปักษ์รักษา ปกป้องภยันตราย ไม่ให้เกิดขึ้น ตลอดการจัดงาน “มาฆปูรณมีบูชา” ทะเลธุงอีสาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2566

ที่บริเวณโบราณสถานพระธาตุยาคู อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายธวัชชัย รอดงาม นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุรีรัตน์ กอเจริญยศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายเตชิต บุญทรงศาสตร์ นายอำเภอกมลาไสย พร้อมด้วยชาวอำเภอกมลาไสย อัญเชิญพระอุปคุต จากคูเมืองฟ้าแดดสงยาง พร้อมขบวนแห่นางรำ มาประดิษฐาน ณ บุษบก หน้าพระธาตุยาคู

เพื่อขอให้องค์พระอุปคุต ซึ่งถือเป็นพระผู้มีอิทธิฤทธิ์ตามตำนาน มาช่วยคุ้มครองปกปักษ์รักษา ปกป้องภยันตรายต่าง ๆ ไม่ให้เกิดขึ้น ตลอดการจัดงานประเพณีมาฆบูชา “มาฆปูรณมีบูชา” ทะเลธุงอีสาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2566 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-12 มีนาคม 2566 สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และเพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณะทำงาน

สำหรับพิธีเปิดงานประเพณีเทศกาล “มาฆปูรณมีบูชา” ทะเลธุงอีสาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2566 จะจัดขึ้นในวันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ชมขบวนแห่ถวายเครื่องสักการะพระธาตุยาคู พิธีถวายธุง การฟ้อนรำบูชาพระธาตุยาคู นางรำกว่า 2,300 คน ชมการแสดง แสง สี เสียง มินิไลท์แอนด์ซาวด์

ชุด ตามรอยอารยะ มาฆปูรณมีบูชา ทวารวดีมิ่งหล้าเมืองฟ้าแดดสงยาง เวียนเทียนรอบพระธาตุยาคู การแสดงแบบผ้าไทย “พัสตาภรณ์ จากท้องถิ่นสู่สากล” การแสดงโขนทั่วทิศแผ่นดินไทย จากวิทยาลัยนาฏศิลปะกาฬสินธุ์ เลือกซื้อสินค้า OTOP จาก 18 อำเภอ ชมความงามของเฮือนโบราณ 18 หลัง และพร้อมเชิญชวนแต่งชุดพื้นเมืองมาถ่ายภาพกับทะเลธุง