สพป.สงขลา เขต 2 ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ปี 66

สพป.สงขลา เขต 2 ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ปี 66


วันนี้ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมโกเมน สพป.สงขลา เขต 2 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 มอบหมายให้นางสาวชฎาพร เสนเผือก รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้สอดรับตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้นักเรียนทุกระดับชั้นอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง สื่อสารได้ เพื่อเป็นการวางรากฐานในการเรียนรู้ในปีงบประมาณนี้ มีกิจกรรม การพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทย ,

แข่งขันทักษะการคัดลายมือ, นิเทศ กำกับ ติดตาม และยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาครูผู้สอนภาษาไทย ที่จะต้องดำเนินการขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ตามนโยบายที่ว่า “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน” ประกอบกับ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 กำหนดจุดเน้น องค์กรแห่งความเป็นเลิศ สู่นวัตกรรมทางการศึกษา 4.0 Pius การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย คือ 1 กลุ่มสาระ 1 โครงงาน 1 นวัตกรรม และ อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น เน้นลายมือสวย ยกชั้น ทั้งนี้ ทุกภาคส่วนในความเป็นองค์กรทางการศึกษา ร่วมใจผลักดันขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติจริงเกิดประโยชน์เป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 เตรียมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย” ติดอาวุธความรู้ให้ครูไทย เพื่อเด็กไทยอ่านออกเขียนได้ ออนไลน์ผ่าน Google meet ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย เพื่อให้ทุกภาคเครือข่าย โดยเฉพาะครูผู้สอน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เน้นการใช้ชุดคู่มือ สพฐ.ลงถึงผู้เรียนทุกคน เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ สพฐ.ที่แบ่งเป็น 4 ระดับ โดยเฉพาะนักเรียนที่จะต้องปรับปรุง(กลุ่มพอใช้)
อย่างไรก็ตาม นโยบายดังกล่าวนี้ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายฯสู่ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ต่อไป

 

นายปรีชา สถิตเรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *