กระบี่-รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เปิดงานเทศกาลลานตา ลันตา ครั้งที่ 18”

กระบี่-รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เปิดงานเทศกาลลานตา ลันตา ครั้งที่ 18”สัมผัสวิถีผู้คน การเดินทาง การดำรงอยู่ วัฒนธรรม ร้อยเรียงเป็นเรื่องราว บนเกาะแห่งความสุข”

วันที่ 3 มีนาคม 2566 ณ เมืองเก่าลันตาบ้านศรีรายา หน้าที่ว่าการอำเภอ เกาะลันตา (หลังเก่า) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานพิธีเปิดงานเทศกาลลานตา ลันตา ครั้งที่ 18 ประจำปี 2566โดยนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมายนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายนพรัตน์ ศรีหรหม นายอำเภอเกาะลันตา นายสุรัตน์ จรณโยธิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ ผู้นำท้องถิ่น นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมงานจำนวนมาก

รมว.พิพัฒน์ กล่าวว่ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดงานเทศกาลลานตา ลันตา ครั้งที่ 18 (LAANTA LANTA FESTIVAL 2023) ในวันนี้ “อำเภอเกาะลันตาเป็น 1 ใน 8 อำเภอของจังหวัดกระบี่ ซึ่งมีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานกว่า 122 ปี โดยพื้นที่เกาะลันตานั้นมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติ ทั้ง ทะเล ท้องฟ้า หาดทราย เกาะแก่งน้อยใหญ่ มากถึง 53 เกาะ อำเภอเกาะลันตา ถือเป็นเมือง “สังคมพหุวัฒนธรรม” อันประกอบไปด้วย พี่น้องมุสลิม ไทยพุทธ ชาวไทยเชื้อสายจีน และชาวเล (หรือชาวไทยใหม่) ความแตกต่างทางด้านพหุวัฒนธรรมนี้ ได้ส่งผลให้เกิดขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมเก่าแก่ที่มีเอกลักษณ์ ควรค่าแก่การเก็บรักษาให้เยาวชนรุ่นหลังได้เข้ามาสัมผัสเรียนรู้ เพื่อสืบสานและพัฒนาต่อยอดต่อไป


ภายในงานพบกับวิถี ผู้คน – การเดินทาง – การดำรงอยู่ – วัฒนธรรม ที่จะมาร้อยเรียงเป็นเรื่องราว และชมพิธี “เปิดเล เขเรือ” (เปิดทะเล นั่งเรือ), การแสดงทางอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชน, เสน่ห์ของความหลากหลายทางชาติพันธุ์บนลันตาที่อยู่ร่วมอย่างกลมเกลียว ประเพณี พิธีกรรมต่างๆ ” ช๊อปสนุกกับสินค้าชุมชนท่องเที่ยว 11 แห่ง การออกบูธของโรงแรมและร้านอาหาร ย้อนอดีตที่ถนนคนเดินศรีรายา ละลานตาราตรีการแสดงดนตรี และการแสดงวัฒนธรรม อิ่มอร่อยกับการประกวดเมนูพื้นบ้าน อาหารพื้นถิ่น ของคนลันตา “แกงแพะ/ ข้าวยำ งาน Craft, DIY, กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม…

กระบี่///ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน