กระบี่-อช.หาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี ติดตั้งทุ่นถอยจอดเรือเกาะไม้ไผ่ เพิ่มความปลอดภัย นทท. ลดการทิ้งสมอหน้าหาด

กระบี่-อช.หาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี ติดตั้งทุ่นถอยจอดเรือเกาะไม้ไผ่ เพิ่มความปลอดภัย นทท. ลดการทิ้งสมอหน้าหาด

4 มี.ค.66 นางรักชนก แพน้อย หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี เปิดเผยว่ากรณีเรือโดยสาร รับ-ส่ง นักท่องเที่ยว บริเวณเกาะไม้ไผ่ โดยเรือได้มีการทิ้งสมอลงสู่ทะเล แล้วถอยท้ายเรือเข้าบริเวณชายหาด เพื่อรับส่งนักท่องเที่ยว และจะดำเนินการจอดเรือไว้บริเวณดังกล่าว นั้น

นางรักชนก แพน้อย กล่าวว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ได้ดำเนินการติดตั้งทุ่นถอยจอดเรือ บริเวณหน้าหาด เพื่อให้เรือใช้ถอยรับ-ส่งนักท่องเที่ยว บริเวณชายหาดแทนการทิ้งสมอ โดยเมื่อเรือส่งนักท่องเที่ยวเสร็จแล้ว ให้เรือไปจอดรอบริเวณทุ่นจอดเรือที่ได้ติดตั้งไว้ ทั้งนี้ทางอุทยานแห่งชาติได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบกิจการฯ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเป็นอย่างดี ทำให้ปัจจุบันไม่มีการจอดเรือบริเวณหน้าหาดที่บดบังทัศนียภาพของการท่องเที่ยวแล้ว…


กระบี่///ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน