กาฬสินธุ์เปิดตลาดริมน้ำปาวฟื้นใจเมือง ภูมิถิ่น แก่งสำโรง โค้งสงเปลือย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เปิดตลาดริมน้ำปาว ในงานมหกรรมฟื้นใจเมือง “ภูมิถิ่น แก่งสำโรง โค้งสงเปลือย” จัดเต็มกับกิจกรรมสะท้อนวัฒนธรรมของชาวกาฬสินธุ์ สัมผัสวิถีชีวิต ประเพณีดั้งเดิม เพลิดเพลินไปกับแสงสีเสียงที่ริมปาว

ที่บริเวณศาลเจ้าโสมพะมิตร สถานีดับเพลิงเทศบาลเก่า เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงานมหกรรมฟื้นใจเมือง “ภูมิถิ่น แก่งสำโรง โค้งสงเปลือย” โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผวจ.กาฬสินธุ์ ผศ.จุรีรัตน์ กอเจริญยศ นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ นายสุเทพ ชัยวัฒน์ นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพด.) นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยส่วนราชการ ผู้ประกอบการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมงานและออกบูธ แสดงผลงานด้านศิลปะ และจำหน่ายสินค้าเป็นจำนวนมาก


ทั้งนี้ ก่อนเปิดงาน มีการจัดริ้วขบวนแห่เจ้าเมืองกาฬสินธุ์ ตามด้วยการเดินแฟชั่นโชว์ด้วยชุดผ้าไหมแพรวา และชุดออกแบบสร้างสรรค์โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จากนั้นมีการเปิดตัวและเดินแบบโดย “ทีน่า ธนวรรณ วิกก์” มิสแกรนด์กาฬสินธุ์ 2022 “ปรายฟ้า ทองแร่” มิสแกรนด์กาฬสินธุ์ 2023 และ “จินนี่ สุมินตรา โคกัต” รองอันดับ 2 มิสแกรนด์กาฬสินธุ์ 2023


ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า งานมหกรรม ฟื้นใจเมือง “ภูมิถิ่น แก่งสำโรง โค้งสงเปลือย” ด้วย “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน” เป็นมหกรรมศิลปวัฒนธรรม โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาพื้นที่จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ในการจัดกิจกรรม เพื่อยกระดับทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ และร่วมกันฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ให้เกิดเป็นย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สำหรับเป็นศูนย์รวมการค้าขายและพบปะของผู้คนในชุมชน ที่จะนำไปสู่การสร้างคุณค่าร่วมในพื้นที่ ผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบที่สะท้อนวิถีชีวิต ประเพณี และทุนทางวัฒนธรรมของชาวกาฬสินธุ์เป็นอย่างดี


ด้านดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพด.) กล่าวว่า การเปิดตลาดริมน้ำปาว และจัดมหกรรม ฟื้นใจเมือง “ภูมิถิ่น แก่งสำโรง โค้งสงเปลือย” ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยมีหลายภาคส่วนให้การสนับสนุน โดยเฉพาะกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพด.) รวมทั้งส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ซึ่งถือเป็นการประสานใจ 3 ใจของทุกภาคส่วน คือ เข้าใจ ไว้ใจ และร่วมใจกันทำงาน เพื่อพัฒนา จ.กาฬสินธุ์ ไปสู่เมืองแห่งความร่ำรวย คือร่ำรวยวัฒนธรรม ร่ำรวยน้ำใจ ร่ำรวยสุขภาพและเป็นเมืองแห่งความสุข


ขณะที่นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในส่วนของการจัดกิจกรรม จะแบ่งออกเป็น 3 วัน ได้แก่กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ สำหรับเด็กและเยาวชน ประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์, การแสดงรำวงย้อนยุค, การฉายหนังกลางแปลง, กิจกรรมลานวัฒนธรรมท้องถิ่น, การแสดงดนตรีโปงลาง และการกระตุ้นเศรษฐกิจวิถีชุมชนสินค้าท้องถิ่น ภูมิปัญญาชุมชน , พิธีบวงสรวงสักการะศาลเจ้าโสมพะมิตร, พิธีสะเดาะเคราะห์ ต่อชะตา บูชาโชค, รำถวายเจ้าโสมพะมิตร 230 ปี เมืองกาฬสินธุ์, การแสดงฟ้อนรำละครวัฒนธรรมภูไท และแฟชั่นโชว์ผ้าพื้นเมือง และการแสดง Cover dance ถือได้ว่าเป็นมหกรรมที่ครบครันในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกิน กิจกรรมความบันเทิง สินค้าทางภูมิปัญญาชุมชน และกิจกรรมการมีส่วนร่วมต่าง ๆ