ประเทศไทยทำได้แล้ว โค้ชเกลครองมงกุฎ Mrs. ASEAN International 2023 ที่มีผู้เข้าประกวดกว่า 20 ประเทศ ทั่วโลก

ประเทศไทยทำได้แล้ว โค้ชเกลครองมงกุฎ Mrs. ASEAN International 2023 ที่มีผู้เข้าประกวดกว่า 20 ประเทศ ทั่วโลก

เนื่องด้วยโค้ชเกล ปุณย์ภาวีร์ พัฒนาประทีป ผู้ดำรงตำแหน่ง Mrs. Thailand International 2022 และเป็นเจ้าของสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพและภาพลักษณ์นานาชาติ (International Personality and Image Development Association) ได้คว้ารางวัลสูงสุดแห่งเอเชีย Mrs. ASEAN International 2023 คนแรกของประเทศไทย จากการประกวด Mrs. International ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 18 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย ซึ่งเป็นเวทีสำหรับสาวงามที่ผ่านการสมรสแล้ว

สำหรับการประกวดนี้นำทีมโดย คุณกิตติคุณ โรจนสมิทธ์ ผู้ถือลิขสิทธ์ TKS Thailand ในการส่งตัวแทนจากประเทศไทยเข้าประกวดในครั้งนี้

จากการประกวดดังกล่าว โค้ชเกลได้คว้ารางวัลหลักมาทั้งหมด 7 รางวัล ดังนี้

รางวัล TKS International 2023
รางวัล Best Portfolio
รางวัล Best Evening Gown
รางวัล Best Sponsor Support
รางวัล Best Country Cultural Ambassador
รางวัล Top 5 Social Media
รางวัล Top 3 Early Bird Arrival


อีกทั้งยังได้นำ Soft Power ของประเทศไทย ทั้งในด้านการทักทายแบบไทย สินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย อาหารไทย ไปเผยแพร่จนได้รับรางวัลผู้ส่งเสริมสินค้ายอดเยี่ยม Best Sponsor Support และ Best Country Culture Ambassador ทูตวัฒนธรรมยอดเยี่ยม แค่นั้นไม่พอ ยังนำแฟชั่นไทยไปด้วย เลยทำให้ได้รับรางวัล Best Evening Gown ชุดราตรียอดเยี่ยม ให้เป็นที่ประจักษ์บนเวที อีกทั้งคนไทยส่วนใหญ่เก่งในเรื่องความสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล ก็คว้ารางวัล Top 5 Best Social Media


ระหว่างนั้น การนำเสนอความเป็นตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ภาพลักษณ์และผลงานต่าง ๆ มาบรรยายถึงเส้นทางการเป็น Mrs. ASEAN International 2023 ก็ไม่พลาดที่จะได้รางวัลประวัติและผลงานที่ผ่านมายอดเยี่ยม Best Portfolios ในการบรรยายตัวเองในการประกวดดังกล่าว ถึงจะเป็นรายละเอียดเล็ก ๆ แต่แสดงถึงความมีวินัย กระตือรือร้นในแต่ละกิจกรรม จนได้รับรางวัล Top 3 Early Bird Arrival มาด้วย ทั้งนี้ยังได้สานมิตรภาพจากนางงามทั่วโลกจนได้รับรางวัล TKS International 2023 ที่สื่อถึง Talented-Kind-Successful สตรีผู้มากความสามารถที่ประสบความสำเร็จและมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมเวที ทำให้โค้ชเกลสามารถกวาดรางวัลพิเศษรวมทั้งสิ้น 7 รางวัลดังกล่าว ส่งผลให้ประเทศไทยได้รับรางวัลติดมือมากที่สุดในประวัติศาสตร์ตลอด 16 ปีที่ผ่านมา