สระบุรี/เทศกาลแสงเทียนแห่งศรัทธา “มาฆบูชา” ที่วัดพระพุทธฉาย

สระบุรี/เทศกาลแสงเทียนแห่งศรัทธา “มาฆบูชา” ที่วัดพระพุทธฉาย


ช่วงค่ำวานนี้ ( 6 มีนาคม 2566) ณ.วัดพระพุทธฉาย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี, สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี,สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี กำหนด จัดให้มีงานเทศกาลแสงเทียนแห่งศรัทธา (เวียนเทียน) วันมาฆบูชา
โดย พระเดชพระคุณ พระราชธีราภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 2 เจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉาย เป็นประธานสงฆ์ นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฝ่าย(ฆราวาส) พร้อมด้วย นางวันทนา ดำธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี

น.ส.ขนิฐานันท์ เทียมประเสริฐ (ผู้แทน) นายสัญญา บุญหลง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนอนุบาลสระบุรี และโรงเรียนในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล และใกล้เคียง ชุมชนฯ ทหาร ตำรวจ ชมรมวัฒนธรรม (นางรำ) กลุ่มๆต่างๆในพื้นที่จังหวัดสระบุรี พุทธศานิกชนชาวจังหวัดสระบุรี นักท่องเที่ยวทั่วไปร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

บรรยากาศในงาน มีขบวนแห่ “เสลี่ยงเทียน/ต้นเทียน” จากหน่วยงานต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน พุทธศานิกชน ไท-ยวน. ลาวเวียง และ ฯลฯ เข้าสู่ลานธรรม สถานที่จัดงานภายในวัดพระพุทธฉาย มีพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ฟังธรรม,สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย พิธีเปิด เสร็จแล้ว พระราชธีราภรณ์ฯ พระภิกษุสงฆ์ ออกเดินนำ นายผล ดำธรรม-นางวันทนา ดำธรรม และผู้ร่วมงานนับพันคน เวียนเทียน ขึ้นสู่เขา”ปถวี” ท่ามกลางแสงเทียนระยิบระยับ ยาวเหยียดสวยงามยิ่ง.

 

/ดำรงค์ ชื่นจินดา รายงาน