ปทุมธานี ลงเยี่ยมผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง พร้อมลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปแก่ผู้ป่วยติดเตียง

ปทุมธานี ลงเยี่ยมผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง พร้อมลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปแก่ผู้ป่วยติดเตียง

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.ผู้สื่อข่าวรายงานจากเทศบาลตำบลบางพูน ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นายอำนวย นาคบุรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบางพูนให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดลงเยี่ยมผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นายแพทย์สาธิต
ทิมขำ ผู้อำนวยการเขตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)เขต 4 สระบุรี นางสุวรรณี ศรีปราชญ์ ผู้อำนวยการกลุ่มจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางพูน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพูน ทั้ง 2 แห่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขท้องถิ่นให้การต้อนรับ

ต่อมาผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายอำนวย นาคบุรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบางพูนท่านได้กล่าวเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวว่า เทศบาลตำบลบางพูนได้จัดทำโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ปีงบประมาณ 2566 ซึ่งเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งในส่วนของเทศบาลตำบลบางพูนผู้นำโดยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 เขต 2 หัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการกองทุนประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางพูนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพูนทั้ง 2 แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขท้องถิ่นโดยได้รับการสนับสนุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางพูนงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 1,237,435 บาท

เพื่อสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ตามสิทธิที่ประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้แก่ 1.บุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงค่าเอดีแอล เท่ากับหรือน้อยกว่า 6 คะแนน 2.บุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ในพื้นที่ตำบลบางพูนรวมทั้งสิ้นจำนวน 130 คนทั้งนี้รูปแบบการสนับสนุนผ้าอ้อมแบ่งเป็น 4 ไตรมาส 3 เดือนแจก 1 ครั้งไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2565 ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2566 ถึงมีนาคม 2566 ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายนถึงมิถุนายน 2566 และไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2566 ถึงเดือนกันยายน 2566 เทศบาลตำบลบางพูน ดำเนินการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่เสร็จไปแล้วนั้นในไตรมาสที่ 1

และครั้งนี้เป็นการเงินงานในไตรมาสที่ 2 เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2566 ลงพื้นที่ในระหว่างวันที่ 8 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2566 โดยจัดร่วมกับโครงการดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังให้ครบวงจรที่ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ของเทศบาลตำบลบางพูน โดยคาดหวังให้ผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ได้รับเยี่ยมบ้านพร้อมดูแลสุขภาพแบบองค์รวมสร้างเครือข่ายในการดูแลสุขภาพในชุมชนซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันทุกหน่วยงาน

นำโดยคณะผู้บริหารเทศบาลสมาชิกเทศบาลเขต 1 และเขต 2 หัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบางพูนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพูน ทั้ง 2 แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขท้องถิ่น ต่อมาท่านนายกอำนวย นาคบุรินทร์นายกเทศมนตรีตำบลบางพูนได้พบปะพูดคุยกับคณะกรรมการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจากนั้นได้ถ่ายรูปร่วมกันเพื่อเป็นที่ระลึก จากนั้นท่านนายกอำนวยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะกรรมการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงต่อไป

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน