นครนายก – พิธีเปิดงานมะยงชิด มะปรางหวานและของดีนครนายก Fruit & Food Fest 2023

พิธีเปิดงานมะยงชิด มะปรางหวาน และของดีนครนายกFruit & Food Fest 2023 นำของดีมาจำหน่ายจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2566 ณ ตลาดแยกช้าง อ.เมือง จ.นครนายก

เมื่อเวลา 16.00 น.ของวันที่ 10 มีนาคม 2566 ที่ตลาดแยกช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดงานมะยงชิด มะปรางหวานและของดีนครนายก โดยมีนางสาวณัฐฐิญา ชำนาญ พาณิชย์จังหวัดนครนายก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ที่นำขบวนผู้ประกอบการ Biz Club วิสาหกิจชุมชน OTOP

และเกษตรกรจังหวัดนครนายกจำนวน 60 ราย จัดงานแสดงสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ขุมชน เพื่อให้ความรู้เรื่องการผลิตที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการชุมชนสร้างโอกาสทางธุรกิจ อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชนในจังหวัดนครนายก ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางยิ่งขึ้นและยังเปิดโอกาสให้กลุ่มเข้าถึงตลาดใหม่ๆ ซึ่งนับว่าป็นผลดีต่อกลุ่มผู้ประกอบการเป็นอย่างยิ่ง


1.การจัดงานในครั้งนี้มีการประกวดมะยงชิด-มะปรางหวานของนครนายก ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2.กิจกรรมสาธิตและการประกวดเมนูอาหารแปรรูป


3.กิจกรรมโชว์กระบือ ของสำนักปศุสัตว์จังหวัดนครนายก
4.การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชน ของผู้ประกอบการชุมชนจังหวัดนครนายกร่วมทำการออกร้านจำหน่ายสินค้าจำนวนกว่า 60 ราย

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก