เพชรบูรณ์ จัดกิจกรรม Kick Off : ตอบโต้สถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เพื่อให้จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นเมืองน่าอยู่ของผู้อยู่ และผู้มาเยือน

เพชรบูรณ์ จัดกิจกรรม Kick Off : ตอบโต้สถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เพื่อให้จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นเมืองน่าอยู่ของผู้อยู่ และผู้มาเยือน

10 มีนาคม 2566 เวลา 16.00 น. ที่บริเวณลานหน้าพระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ พุทธอุทยานเพชบุระอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในกิจกรรม Kick Off : ตอบโต้สถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เพื่อให้จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นเมืองน่าอยู่ของผู้อยู่ และผู้มาเยือน โดยมีนายธงชัย เสนาะศรีตระกูล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นายธงชัย เสนาะศรีตระกูล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าว่า เนื่องจากตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้สภาพอากาศในจังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ในภาวะวิกฤต ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) มีปริมาณสูงในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมในที่โล่ง ทั้งของประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ และนักท่องเที่ยว ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายกฤษณ์ คงเมือง จึงมีดำริให้จัดกิจกรรม Kick Off : ตอบโต้สถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) ขึ้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุข ตลอดจนลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งด้านสาธารณสุข การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดเพชรบูรณ์

นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรม Kick Off : ตอบโต้สถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เพื่อให้จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นเมืองน่าอยู่ของผู้อยู่ และผู้มาเยือน มิใช่เพียงกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในอากาศแค่วันนี้เท่านั้น แต่อยากให้เป็นจุดเริ่มต้นของการตระหนักรู้ร่วมกันว่า หากพวกเรา หยุดการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร หยุดการแอบเผาในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หยุดการใช้รถที่มีควันดำ ปริมาณหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็กในบ้านเราก็จะลดน้อยลง ทุกคนจะสามารถใช้ชีวิตประจำวัน ตลอดจนดำเนินกิจกรรมในที่โล่งได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข

 

เผยแพร่โดย : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์