มูลนิธิร่วมกตัญญูอนุเคราะห์โลงศพสำหรับบรรจุร่างผู้อุทิศร่างกาย เพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2565

มูลนิธิร่วมกตัญญูอนุเคราะห์โลงศพสำหรับบรรจุร่างผู้อุทิศร่างกาย เพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2565

พร้อมเคลื่อนย้ายนำส่งไปยังวัดเวตวันธรรมาวาส(วัดเชิงหวาย) แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อกรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินการฌาปนกิจ
วันนี้ 11 มีนาคม 2566 มูลนิธิร่วมกตัญญู นำโดย นาย เอกพัน บรรลือฤทธิ์ หัวหน้าอาสาสมัคร พรัอมจนท.และอาสาสมัคร มูลนิธิร่วมกตัญญู ,รถบรรทุก และ โลงศพ จำนวน 30 ใบ


เพื่อใช้บรรจุร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา (อาจารย์ใหญ่) และ จะเคลื่อนย้ายนำส่งไปยังวัดเวตวันธรรมาวาส (วัดเชิงหวาย) แขวงบางซื่อ เขตบางชื่อ กรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินการฌาปนกิจในเบื้องต้น โดยพี่ไทด์ เอกพัน บรรลือฤทธิ์ หัวหน้าอาสาสมัครฯ นำกำลังเจ้าหน้าที่-อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู เข้าช่วยเหลือ เคลื่อนย้าย ตามการร้องขอของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทีได้จัดการเรียนการสอน วิชามหกายวิภาคศาสตร์ให้กับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี, โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล


คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยใช้ร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อประกอบการศึกษาในวิชามหกายวิภาคศาสตร์ ซึ่งบัดนี้การศึกษาในวิชาดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว มีความประสงค์ทำการฌาปนกิจร่างอาจารย์ใหญ่ในเบื้องต้น ก่อนนำไปร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน2566 ต่อไป …


ข้อมูลข่าว:สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม