ครม.เห็นชอบในหลักการ การออกสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบL6 และ N3

ครม.เห็นชอบในหลักการ การออกสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบL6 และ N3

​ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 14 มี.ค.2566 มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล คือ สลากกินแบ่งรัฐบาลแบบตัวเลข 6 หลัก (L6) และ
สลากกินแบ่งรัฐบาลแบบตัวเลข 3 หลัก (N3) โดยที่ประชุม ได้สั่งการให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ไปจัดทำร่างประกาศกำหนดประเภทและรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาลรูปแบบใหม่ เพื่อนำมาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบอีกครั้ง


​ นายลวรณ แสงสนิท ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในวันนี้ ได้เห็นชอบในหลักการให้สำนักงานสลากฯ ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ โดยหลังจากนี้ จะต้องไปจัดทำประกาศ กำหนดประเภทและรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาลรูปแบบใหม่ เพื่อนำมาเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบอีกครั้ง ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับ ปริมาณสลากที่เหมาะสม ช่วงเวลาในการจำหน่าย ช่องทาง และวิธีการจำหน่าย เป็นเรื่องที่สำนักงานสลากฯ จะพิจารณาต่อไป
​ ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวต่อไปอีกว่า การออกสลากกินแบ่งรัฐบาล แบบตัวเลข 6 หลัก (L6) และสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบตัวเลข 3 หลัก (N3) จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถควบคุมราคาสลากกินแบ่งรัฐบาล เนื่องจากที่ผ่านมามีการออกผลิตภัณฑ์สลากหลายประเภท ก็สามารถช่วยลดราคาสลากกินแบ่งรัฐบาลลงมาได้ อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาหวยใต้ดินในทางอ้อม เพราะเป็นตัวเลือกที่ถูกกฎหมาย อีกทั้งการซื้อสลาก 1 ใบ มีสิทธิ์ถูกรางวัลถึง 4 รางวัล คือ 3 ตัวตรง 3 ตัวสลับ 2 ตัวตรง และมีโอกาสถูกรางวัลแจ๊คพอต และในส่วนของช่องทางการจำหน่าย จะคำนึงถึงการกระจายรายได้ให้กับพี่น้อประชาชนผู้มีรายได้น้อย ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสด้วย เพื่อให้คนกลุ่มนี้ มีโอกาสเป็นตัวแทนจำหน่าย เพิ่มจากตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในปัจจุบัน