กาฬสินธุ์ชาวบ้านขอความช่วยเหลือศูนย์ดำรงธรรมประสานขอน้ำทำนาปรัง

ตัวแทนชาวบ้านในตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าขอความช่วยเหลือจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ หลังพื้นที่ทำนาปรังแล้ง ต้นข้าวกว่า 2,000 ไร่กำลังแห้งตาย เพราะขาดน้ำหล่อเลี้ยง ด้านผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว เร่งทำความเข้าใจการใช้น้ำ และจะแก้ไขปัญหาทันที โดยดำเนินการสูบน้ำให้ถึงปลายคลอง และปรับปรุงเครื่องสูบน้ำให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ศูนย์ดำรงธรรม จ.กาฬสินธุ์ ได้มีชาวบ้านจาก ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ จำนวน 20 คน นำโดยนายบวร อรุณไพร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงลิง และนางประดับพร คงสมบัติ อายุ 51 ปี อยู่บ้านเลขที่ 44 หมู่ 7 บ้านโนนเมือง ต.ดงลิง ซึ่งอ้างตัวเป็นตัวแทนเกษตรกรผู้ทำนาปรัง 7 หมู่บ้าน นำหนังสือร้องเรียนความเดือดร้อนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กรณีขาดแคลนน้ำทำนาปรังและต้นข้าวกำลังจะแห้งตาย โดยมีนายสนุน แจะหอม นิติกรประจำศูนย์ดำรงธรรม จ.กาฬสินธุ์และเจ้าหน้าที่ รับเรื่อง ก่อนประสานไปยังนายสำรวย อินพิทักษ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวเข้ามารับเรื่อง เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา


นายบวร อรุณไพร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงลิงกล่าวว่า ช่วงนี้พื้นที่ทำนาปรังใน ต.ดงลิง 7 หมู่บ้าน คือบ้านโนนเมือง บ้านสีถาน และบ้านแวง กำลังได้รับความเดือดร้อน จากการไม่ได้รับน้ำจากชลประทานอย่างเพียงพอ ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังมาเป็นเวลานาน ประกอบกับโครงการสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้า ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานชลประทาน ที่ดำเนินการมา 3 ปีแล้ว จนกระทั่งขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดบริการให้เกษตรกรได้ใช้น้ำได้ ขณะที่เจ้าหน้าที่ชลประทานไม่เคยให้ความชัดเจนในแนวทางการแก้ไขปัญหา ทำให้ข้าวนาปรังพื้นที่ประมาณ 2,000 ไร่กำลังแห้งตาย เพราะขาดน้ำหล่อเลี้ยง จึงได้มายื่นหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรม เพื่อขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหา เพื่อที่จะได้มีน้ำไปหล่อเลี้ยงพื้นที่นาปรัง เพราะหากล่าช้าอีก 1 สัปดาห์ ต้นข้าวของเกษตรกรอาจจะได้รับความเสียหาย ขาดน้ำตายหมด


ขณะที่นายสำรวย อินพิทักษ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว กล่าวว่า พื้นที่ดังกล่าวถือเป็นพื้นที่ปลายคลอง ที่ทางโครงการฯทำการขยายพื้นที่บริการน้ำชลประทาน เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้น้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง เนื่องจากปริมาณน้ำในเขื่อนลำปาวมีมากพอที่จะส่งถึงพื้นที่ดังกล่าว สำหรับปัญหาที่ชาวบ้านร้องเรียนครั้งนี้ ตนเพิ่งทราบปัญหา ทั้งนี้ หลังทราบปัญหา ได้ประสานเจ้าหน้าที่ชลประทาน เร่งไล่น้ำไปให้ถึงปลายคลองให้เร็วที่สุด และตรวจเช็คดูสภาพของเครื่องสูบน้ำ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


อย่างไรก็ตาม หลังจากนายสำรวย อินพิทักษ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว นายสนุน แจะหอม นิติกรประจำศูนย์ดำรงธรรม จ.กาฬสินธุ์ และฝ่ายตัวแทนเกษตรกรได้พูดคุย รับทราบปัญหา และจะมีการแก้ไขในเร็วๆนี้ พบว่าเกษตรกรพึงพอใจ ก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับไป