รมว.แรงงาน “พิพัฒน์” สั่งการ “แรงงานไทยต้องปลอดภัย” เร่งช่วยเหลือแรงงานไทยในอิสราเอลอย่างเต็มกำลัง พร้อมเพิ่มช่องทางการติดต่อประสานงานช่วยเหลือแรงงานไทย

รมว.แรงงาน “พิพ […]

“เชียงราย”ตม.จว.เชียงราย เปิดยุทธการ Lanna Force Check ตรวจสอบคนต่างด้าวขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อศึกษาในสถานศึกษามูลนิธิและองค์กรสาธารณะในพื้นที่รับผิดชอบของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย

“เชียงราย […]

กระทรวงแรงงาน ร่วมกับสถาบันการสร้างชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการพัฒนาสุขภาพขององค์กรเพื่อการสร้างชาติ พัฒนามาตรฐานการดูแลคุณภาพชีวิตแรงงาน ส่งเสริมไทยเป็นเมืองหลวงด้าน Wellness ของโลก

กระทรวงแรงงาน ร […]